Web Logo KSL 230528

Skolerne i Klemensker
Skole historien i Klemensker starter helt tilbage i året 1569, hvor de første oplysninger findes om sognets Degnegård, som var eneste skole helt frem til 1850érne.

Det blev pålagt sognedegnen at sørge for undervisning af børn og ungdom, specielt i kristendoms kundskab allerede i 1536 ved reformationen.
Som løn herfor, og for sine kirkelige pligter, fik degnen en gård til brug og desuden nogle naturalier.

Efter skoleloven i 1814 skulle der endelig opføres en skole i Klemensker, men der hengik endnu nogle år, inden den blev til virkelighed.
Vendepunktet ses at være i 1820 - 1821, da der opførtes et 4 fag stor tilbygning ved degnegården til et skolehus.
Det var sådan at kirken købte Degnegården og at skolehuset opførtes her i 1820-1821.
Man mener den lukkede, da de andre skoler blev bygget.