Web Logo KSL 230528

Klemens Nordre skole den 13. juli 1902
 
Kære Søster!
Tit har tænkt, ofte har jeg talt om dig, men skrive det har jeg været sen til, en rigtig sinker. Du kan tro jeg er snart udslidt når du kommer igen til Bornholm, så er der nok ikke mange tommer tilbage.

Vi har stregfet om en søndag hvor Julie og jeg og 2 børn var kørende i Vestermarie at fæste en pige hos Karl Monsens. Der fik jeg Elisabet, en stor pige, men hun bliver kun konfirmeret til efteråret. Men det kan ikke nytte med en stor pige for de bliver ked af alle disse mange små ting som her er og leje fremmed hjælp når man har en voksen det går jo ikke, til vinter har jeg bestemt mig til at have hjælp til ---- for jeg vil ikke slide ene i det, men nu skal vi se.
 
En søndag var vi hjemme og om mandagen til lærermøde siden vaskede vi, og vi fik brænde skåret og mureren lagde cementgulv i spisekammeret, og hævede trappestenen så vi kan godt behøve at have m----støvler på , og vores nabo var snedker lavede tærskel alt som passer sammen, kun døren passer dårligt. Nu må jeg fortælle den glædelige begivenhed at murer Sonne har fået en søn i disse dage, nu kan han møde med en flok piger og to sønner. Md. Bendsen har været sengeliggende mest hele sommeren og gamle Md. Kofoed har også været mere dårlig end sædvanligt.
 
Her har stærk konkurance mellem Hansine Dam og Josefine men Hansine fik alligevel ur først men det varede ikke mage dage før Josefine også fik et ur. Og så skulle hun hjem engang imellem og undersøge om det gik ret med uret hjemme. På torsdag skal vi have skoletur gid den må blive vellykket jeg er bange at mine kræfter ikke vil række til de krav der stilles, for vi har så meget andet at tage vare på i disse dage. Endnu har vi holdt Akeleje men vi skal skal snart se at blive af med hende, ”Silkedune” har måttet stå på stald tillige med kvien men det er snart længe siden at Silke kælvede så hun skal have lov at komme på græs.
 
Du har vel også haft dit i denne tid med glæde og besvær, sådan går det for os alle, alle får sin part. Nu kommer det værste for mig den skoletur en kærlig hilsen fra os alle Marie Mikkelsen jeg skal sende jule.... engang med det første, men jeg har beyndt at læse den og vil gerne være færdig   her er flere ting som høre dig til.