Web Logo KSL 230528

Den gamle kirke
På nord væggen af den nuværende kirkes tårn rum findes en tegning af den gamle kirke, der var et anseligt middelalderligt bygningsværk, næsten lige så lang som den nuværende kirke, men kun halv så bred.

Efter romansk mønster bestod den af apsis (halvrund udbygning til alteret mod øst), kor, kirkeskib og mod vest den underste del af gammel tårnbygning, hvis øverste del var nedrevet 1798. Foran syd døren fandtes et senmiddelalderligt våbenhus.

På kirkegårdens sydside stod et efter middelalderligt klokketårn (som ved en række andre kirker på Bornholm), hvis underste del var muret af kløvet kampesten, og hvis øverste del var ege bindingsværk og rummede kirkens tre klokker. Kirkens indre var usædvanligt ved, at de gamle romanske træ lofter var afløst af murede hvælvinger, der antageligt stammer fra omkring 1450.

Skibet var overdækket af to stjernehvælvinger, en konstruktion, der ikke kendes i andre kirker på øen. Kirken var yderligere udsmykket med en række kalkmalerier. Under koret fandtes en muret begravelse, antagelig for adelige embedsmænd i ældre tid, sidst benyttet 1673, måske senere.

Den-gamle-kirke

27a-Klemens-Kirke-Barby-1871

27b--den-gamle-kirke