Web Logo KSL 230528

Ejendomsregister for sognet
I dag er adressen den vigtige, men for ikke ret mange år siden, var der ikke vejnavne, men alle vidste hvor Jørgensen Skovfryd var. Vejnavne på landet kom omkring 1970.

Ejendoms registret er lavet, især for at navnene ikke skal gå i glemmebogen. Ejendomme og huse på landet, under 1 tdl. er ikke med i registeret.

Vi forsøger også at få med hvis de er nedbrændt eller nedrevet.
Nu med Vornedegård - Selvejergård.
Parcel, fortov, lynglod.

Vælg sorteret efter gårdnavn eller vejnavn herunder. Siderne åbner i nyt vindue.

Sorteret efter gårdnavn, klik her.

Sorteret efter vejnavn, klik her.

Jeper Vang Hansen er i gang med en registrant, der stedfæster og identificere de ellers ofte anonyme udbyggere og husmænd.
Det er en registrant for Nørre herreds fire sogne, Klemensker, Rutsker, Olsker og Rø.

Link til siden bornholmerting.dk/udbyggere-og-husmaend/